Rugby

Det finnes mange forskjellige varianter av idrett som stort sett foregår i sommerhalvåret og selvfølgelig andre igjen som skjer om vinteren. En av disse idrettene som foregår stort sett i sommerhalvåret er Rugby, det blir vel trent og spilt litt om vinteren også men da på store inne baner. Sporten egner seg nok best utendørs for det er en ganske tøft sport og det er absolutt best på gressunderlag.

Starten

Dagens form for rugby som vi kjenner startet opp i i midten av 1830 tallet av en student som var med i en fotballkamp der han plukket opp ballen og stormet fremover. Derifra lagde man denne formen for fotball, sikker med litt hjelp i fra historie lærerne på skolen for noe lignende ballspill har eksistert i mange år. Grekerne og Romerne hadde ballspill som lignet på dagens rugby så mye av ideene om rugby spillet stammer nok derifra. Episkyros var ett av dem.

Starten

Spillet fikk navet etter den skolen som startet det hele, Rugby School. Rugby er en by som ligger Warwickshire i England. Skolen satte opp regelverket og krav til baner og ball ble skrevet ned. Spillet spredte seg sakte til de nærliggende skolene og den i første tiden hadde de litt problemer med å bli enige om reglene for de forskjellige skolene lagde litt egne regler underveis. Men til slutt ble de så enige om ett fast regelverk og spillet ble etter hvert spredt til Skottland og så videre utover i verden.

Rugby Football Union

Man så at det trengtes en organisasjon for å holde orden på kamper og oppsett rundt omkring i hele UK, så man etablerte Rugby Football Union i starten på 1870 tallet. De har også hovedansvaret for Englands landslag i dag. Det er nå over 2000 klubber med over to og en halv million spillere som ligger under deres ansvar det gjør at de er den største rugby foreningen i verden. Hovedkontoret i dag ligger i London i Twickenham Stadium.

Rugby League

Man opprettet så Rugby League i 1895 etter noen problemer angående lønnen til spillerne og de ligger i dag under Rugby League International Federation. Regelverket ble noe endret etter at de startet opp, man ville ha ett raskere og mere underholdene spill som trakk flere tilskuere til kampene. Det har kommet til mange flere organisasjoner som har med de forskjellige variantene av rugby å gjøre i årene som fulgte, for det har blitt en del forskjellige varianter der ute i verden nå.

Amerikansk Rugby

Amerikansk Rugby

En av disse er over i Amerika, der kalles det Amerikansk fotball. Reglene er noe ulikt i fra den Engelske varianten, her er det tillatt å kaste ballen fremover det er noe som ingen av de andre rugby variantene har. Utstyret de har på seg under kampene er også veldig mere omfattende en i de andre variantene, er de nærmest polstret over hele kroppen.

Dette har blitt den mest populære formen for fotball i Amerika dag, langt over den vanlige fotballen. Det er jo som i mange idretter store penger involvert for de gode spillerne og de beste lagene.